Tuesday, August 28, 2012

Bantulah yang memerlukan :)

..Dan mereka bertanya pula kepadamu: Apakah yang mereka akan infaqkan? Katakanlah: "Infaqkanlah - apa-apa) yang berlebih dari keperluan (kamu). Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatNya (keterangan-keterangan hukumNya) supaya kamu berfikir. (2:219)